Yumi Lashes

 

Yumi Las­hes on uuden­lai­nen rip­sien kes­to­tai­vu­tus jol­la saa omat rip­set näyt­tä­mään pit­kil­tä, kau­niil­ta ja näyt­tä­vil­tä ilman lii­maa ja irto-osia.

Tämä käsit­te­ly on todel­li­nen vaih­toeh­to rip­si­pi­den­nyk­sil­le ja irto­rip­sil­le.

Tai­vu­tus kes­tää rip­sis­sä 8-10 viik­koa, joka on sil­mä­rip­sien nor­maa­li elin­kaa­ren pituus.

Hoi­don lopuk­si rip­set vii­meis­tel­lään kes­to­vä­reil­lä, jol­loin­ka saa­daan lop­pu­tu­los kun­noll­la esiin ja sil­mä­si säih­ky­mään.

Kes­to­vä­rien haa­lis­tut­tua 3-4vk kuluttua,kestoväri voi­daan uusia,näin rip­sien kes­to­tai­vu­tus tulee uudel­leen esiin.

Yumi Las­hes käsit­te­ly voi­daan uusia 6-8vk kulut­tua, jos rip­set ovat tar­peek­si uusiu­tu­neet. 

 

 

Yumi las­hes koti-hoi­to-ohjeet:

Väl­tä sil­mien kas­te­le­mis­ta 24h.

Rip­sien kos­teu­tus­ta suo­si­tel­laan 1-2ker­taa päi­väs­sä. Kos­teu­tuk­seen voit hank­kia hoi­don yhtey­des­sä Yumi Las­he­sin oman värit­tö­män ja 

hoi­ta­van koti­hoi­to­mas­ka­ran. Näin saat tai­vu­tuk­sen kes­tä­mään ja näyt­tä­mään kau­niim­mal­ta pidem­pään.

 

Yumi Las­hes kes­to­tai­vu­tus 75€

Yumi Las­hes käsit­te­lyn yhtey­teen voi­daan yhdis­tää  kul­mien vär­jäys ja muo­toi­lu 9€