Kasvohoidot

NANNIC

NAN­NIC on belgia­lai­nen kos­me­tiik­ka-alan per­hey­ri­tys kol­man­nes­sa pol­ves­sa. Oma tuo­tan­to­lai­tos mah­dol­lis­taa moni­puo­li­sen ja tin­ki­mät­tö­män työs­ken­te­lyn tuo­tein­no­vaa­tioi­den paris­sa. NAN­NIC onkin monel­la ihon­hoi­to­tuot­teel­laan edel­lä­kä­vi­jä. Kan­sain­vä­li­nen yhteis­työ on maa­il­man­laa­juis­ta. NANNIC on täl­lä het­kel­lä edus­tet­tu­na 39 maas­sa.

Bio­ak­tii­vi­sis­sa ihonhoi­to­tuot­teis­sa NAN­NIC panos­taa aktii­vi­siin raa­ka-ainei­siin, kuten pep­ti­dei­hin, vita­mii­nei­hin ja hyalu­ro­ni­hap­poi­hin. NAN­NIC hoi­to­tuot­teet suo­jaa­vat ihon omaa hydro­li­pi­di­kal­voa ainut­laa­tui­sen lamel­laa­ri­ra­ken­teen­sa ansios­ta. NAN­NIC hoi­to­see­ru­meis­sa ei ole kemial­li­sia emul­gaat­to­rei­ta. Tuot­teet on pakat­tu ilma­tii­vii­siin pump­pu­pul­loi­hin.

Nan­nic Deep Skin mik­ro­neu­laus­me­ne­tel­mää käy­te­tään ihon solu­toi­min­nan akti­voi­mi­seen. Mik­ro­neu­lauk­sen aika­na ihol­le pys­ty­tään imeyt­tä­mään ihon tar­peen mukai­set hoi­to­see­ru­mit, jot­ka vai­kut­ta­vat näky­väs­ti ihon kun­toon. Hoi­to vii­meis­tel­lään algi­naat­ti naa­miol­la. Eril­lis­tä toi­pu­mi­sai­kaa ei Deep Skin mik­ro­neu­laus hoi­dos­sa ole. Hoi­to on lähes kivu­ton ja sen tekee kou­lu­tet­tu kos­me­tol­gi.

 

Deep-Skin Mik­ro­neu­laus + Alga­naat­ti naa­mio 95€

sis. pin­ta­puh­dis­tus, ent­sy­maat­tinen kuo­rin­ta, mik­ro­neu­laus, hoi­to­see­ru­mi ja naa­mio.

Deep-Skin Mik­ro­neu­laus (timant­ti­hion­ta) + Algi­naat­ti naa­mio 105€

sis. pin­ta­puh­dis­tus, ent­syy­maattinen kuo­rin­ta, timant­ti­hion­ta, mik­roeulaus, hoi­to­see­ru­mi ja naa­mio.

Deep-Skin Mik­ro­neu­laus 3-Sar­ja 270€

sis. pin­ta­puh­dis­tus, ent­sy­maat­tinen kuo­rin­ta, 1x timant­ti­hion­ta, mik­ro­neu­laus, hoito­see­ru­mi ja naa­mio.

Deep-Skin Mik­ro­neu­laus 5-sar­ja 425€

sis. pin­ta­puh­dis­tus, ent­sy­maat­tinen kuo­rin­ta, 2xtimanttih