Jalkahoidot

Perus­jal­ka­hoi­to 54€

Sis. kyl­ve­tys, kovet­tu­mien pois­to, kyn­sien leik­kaus, kyn­si­nau­ho­je siis­ti­mi­nen ja hie­ron­ta

Täy­del­li­nen jal­ka­hoi­to 60€

Sis. kyl­ve­tys, kovet­tu­mien pois­to, kyn­sien leik­kaus, kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen, lak­kaus (lak­ka omak­si) ja hie­ron­ta.

Hem­mo­tel­tu jal­ka­hoi­to 70€

Sis. kyl­ve­tys, kovet­tu­mien pois­to, kyn­sien leuk­kaus, kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen, läm­pi­mät kompres­sit, kuo­rin­ta, lak­kaus (lak­ka omak­si), hie­ron­ta, naa­mio ja lop­pu­voi­de.

Käy­tös­säm­me on Pecla­vuk­sen tuot­teet. Tuot­teet ovat val­mis­tet­tu luon­to- ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sel­lä val­mis­tus­ta­val­la.

Ne eivät sisäl­lä syn­teet­ti­siä hajus­tei­ta tai väriai­nei­ta, kemial­li­sia- tai sili­ko­niöl­jy­jä eikä nii­den joh­dan­nai­sia tai geneet­ti­ses­ti muun­nel­tu­ja aine­so­sia. Val­mis­tuk­ses­sa kas­vi­pe­räi­siä aine­so­sia ei ole sätei­ly­tet­ty eikä nii­den kehi­tyk­ses­sä ole käy­tet­ty eläin­ko­kei­tä.

Var­paan­kyn­sien leik­kaus 20€

Shel­lac lak­kaus yksi­vä­ri­nen var­paan kyn­net 40€

Shel­lac lak­kaus jal­ka­hoi­don yhtey­des­sä var­pai­siin 30€

Shel­lac lak­kauk­sen poisto+uusi lak­kaus var­paat 50€

Shel­lac lak­kauk­sen pois­to jal­ka­hoi­don yhtey­des­sä 10€

Teen myös jal­ka­hoi­to­ja koti ja lai­tos­käyn­tei­nä.
(Varauk­set vain puhe­li­mit­se)
Yksit­täi­ses­tä koti­käyn­nis­tä veloi­tam­me 15€ lisää hin­nas­ton hin­taan.
Hin­nat sisäl­tä­vät alv 24%