Kauneushoitola IhanaMieli - Hämeenlinna

Kau­neu­den­hoi­to­pal­ve­lut ja hoi­to­tuot­teet. Ter­ve­tuo­loa ren­tou­tu­maan!

Kau­neus­hoi­to­la Iha­na­Mie­li on pie­ni kodin yhtey­des­sä toi­mi­va kau­neus­hoi­to­la, jos­sa on har­moo­ni­nen ja läm­min hen­ki­nen tun­nel­ma.
Jär­jes­tä itsel­le­si het­ki omaa aikaa ja tule naut­ti­maan hoi­dois­ta­ni.

Mak­su­na käy pank­ki­kort­ti tai kätei­nen.

Kasvohoidot (Etre Belle)

Etre Bel­le on Sak­sa­lai­nen erit­täin kor­kea­ta­soi­nen kos­me­tiik­ka­sar­ja, joka on omis­ta­nut toi­min­tan­sa nais­ten hyvin­voin­nil­le ja kau­neu­del­le menes­tyk­sek­kääs­ti.

Kasvohoidot (NANNIC)

NAN­NIC on belgia­lai­nen kos­me­tiik­ka-alan per­hey­ri­tys kol­man­nes­sa pol­ves­sa. Oma tuo­tan­to­lai­tos mah­dol­lis­taa moni­puo­li­sen ja tin­ki­mät­tö­män työs­ken­te­lyn tuo­tein­no­vaa­tioi­den paris­sa.

 

Jalkahoidot

Moni­puo­li­set jal­ka­hoi­dot, sekä nai­sil­le että mie­hil­le.

Lomai­len 12.7-28.7.2019

Ajan­va­rauk­ses­ta voit vara­ta aiko­ja nor­maa­list loma­ni ajan.